Leven met een stabiele financiële huishouding
       

Kosten bewindvoering

De kosten die in rekening worden gebracht voor bewindvoering, zijn vastgelegd in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren, vastgesteld door de Staatssecretaris van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

De tarieven die in 2023 gelden, staan hieronder toegelicht en zijn inclusief 21% BTW. De tarieven worden elk jaar opnieuw vastgesteld en zijn voor iedereen hetzelfde.

De kosten bestaan uit vastgestelde opstartkosten, griffiekosten en maandelijkse kosten. Uw rekening wordt belast voor deze kosten. 

Kunt u deze kosten niet zelf betalen dan bestaat er een mogelijkheid om bijzondere bijstand aan te vragen voor de bewindvoeringskosten. Ik zal dit, indien van toepassing, na de aanstelling van het bewind voor u aanvragen bij de gemeente.


Bewindvoering zonder schulden

Eenpersoons-huishouden                                                                                                       € 125,54 per maand

Echtparen/samenwonenden                                                                                                  € 150,54 per maand*


Bewindvoering met schulden

Eenpersoons-huishouden                                                                                                       € 162,44 per maand

Echtparen/samenwonenden 1 zonder/1 met schulden                                                    € 172,73 per maand

Echtparen/samenwonenden beide met schulden                                                              € 194,81 per maand*


Eenmalige kosten

Griffiekosten rechtbank voor aanvraag                                                                                 € 86,00


Kosten opstart/aanvangswerkzaamheden

Eenpersoons-huishouden                                                                                                        € 709,06

Echtparen/samenwonenden                                                                                                   € 850,63


Bijzonder tarief

Uurtarief**                                                                                                                                 € 88,57 per uur

 

* Echtparen/samenwonenden hoeven geen dubbele kosten te betalen, maar betalen elk 60% van het tarief.

** Wanneer de bewindvoerder bijzondere handelingen verricht naast het reguliere beheer, dan worden er extra kosten bij u in rekening gebracht. 

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

E-mailen
Bellen