Leven met een stabiele financiële huishouding
       

Privacyverklaring Van Heugten Bewind

Van Heugten Bewind is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring 

Aanleiding

Van Heugten Bewind hecht grote waarde aan het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. In deze privacyverklaring staat hoe persoonsgegevens worden verzameld, waarom deze worden verzameld en wat er mee wordt gedaan. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

 Persoonsgegevens die wij verwerken

 verwerkt persoonsgegevens van:  

-         Contactgegevens (potentiele) opdrachtgevers

-         Contactgegevens leveranciers van diensten en producten

-         Bezoekers website

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, incl. bewaartermijnen:

Persoonsgegevens

Bewaartermijn

-         Voor- en achternaam

Minimaal 2 jaar na   laatste contact

-         Adresgegevens

Minimaal 2 jaar na   laatste contact

-         Telefoonnummer

Minimaal 2 jaar na   laatste contact

-         E-mailadres

Minimaal 2 jaar na   laatste contact

-         Locatie voor   uitvoeren werkzaamheden

Minimaal 2 jaar na   laatste contact

-         Bankrekeningnummer

Minimaal 7 jaar na   laatste contact vanwege fiscale bewaarplicht

-         BSN (in kader Wet   Ketenaansprakelijkheid; wettelijke verplichting)

Minimaal 7 jaar na   laatste contact vanwege fiscale bewaarplicht

-         Overige   persoonsgegevens die je actief verstrekt

Minimaal 2 jaar na   laatste contact


Van Heugten Bewind bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, tenzij we op grond van een wettelijke regeling gegevens langer moeten bewaren. Indien het gaat om de administratie, zoals de debiteuren- en crediteurenadministratie en de in- en verkoopadministratie zijn wij verplicht deze gegevens minimaal 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

Doel en grondslag:

Van Heugten Bewind verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen en grondslagen:

Doel   gegevensverwerking:

Grondslag   gegevensverwerking

-         Het aanbieden en uitvoeren van diensten

Uitvoeren overeenkomst

-         Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit   nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Uitvoeren overeenkomst

-         Het afhandelen van jouw betaling

Uitvoeren overeenkomst

-         Verzenden van onze nieuwsbrief

Uitvoeren overeenkomst bij klanten, gerechtvaardigd   belang (marketingbelang) bij potentiële klanten.

-         Uitvoeren van boekhouding volgens eisen van de   Belastingdienst

Wettelijke verplichting

Delen van persoonsgegevens met derden

Wanneer het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst dan deelt Van Heugten Bewind in bepaalde gevallen persoonsgegevens met derden. Dit komt voor bij de inhuur van ZZP’ers en uitzendkrachten. In dergelijke situatie wordt u op de hoogte gesteld.

Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens. Van Heugten Bewind blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met onze leverancier voor ICT en accountant.

Verder delen wij alleen persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke verplichting geldt, zoals bijvoorbeeld het registeren van het BSN in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid.

Cookies

Van Heugten Bewind gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Social media

Het gebruik van social media is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. De meeste social media kanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US Privacy Shield. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Privacy medewerkers Van Heugten Bewind

Van Heugten Bewind heeft privacy hoog in het vaandel staan. Alle medewerkers hebben getekend voor geheimhouding van bedrijfsgegevens. Alleen medewerkers die vanwege hun functie toegang moeten hebben tot persoonsgegevens zijn belast met het verwerken daarvan.

Beveiliging

Van Heugten Bewind  neemt de bescherming van persoonsgegeven serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via bovenstaande gegevens.

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

-         Beveiligingssoftware op onze device

-         Vergrendeling van de devices

Jouw rechten

Rechten

Omschrijving

Recht op inzage

Je hebt het recht om te allen tijden jouw gegevens op   te vragen die bij Van    Heugten Bewind   vastgelegd en bewaard worden.

Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens   veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door` Van    Heugten Bewind.   

Recht op overdracht (dataportabiliteit)

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Van    Heugten Bewind    opgeslagen liggen in het geval je   overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op   overdracht. Hierbij dient Van    Heugten Bewind    al jouw gegevens over te dragen aan de   andere partij.

Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Van    Heugten Bewind    vastgelegd zijn? Dan heb je het recht   op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Van    Heugten Bewind    jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het   recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

 

Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Van Heugten Bewind. Onze contactgegevens staan onderaan deze verklaring. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens. Het streven is om binnen een week te reageren. Daarnaast helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je het toch niet eens zijn met ons handelen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht te openbaren

Van Heugten Bewind behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Van Heugten Bewind  dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/ proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Van Heugten Bewind  te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Vragen

Heb je toch nog vragen over deze privacyverklaring? Neem gerust contact op via onze contactgegevens.

E-mailen
Bellen