Leven met een stabiele financiële huishouding
       

Contact

Van Heugten Bewind

Postbus 335
5680 AH Best 

Telefoonnummer: 06 28 04 57 05

E-mail: info@vanheugtenbewind.nl

Website: www.vanheugtenbewind.nl

Btw-identificatienummer NL001683040B39

Telefonisch spreekuur

Van maandag tot en met donderdag van 10:00 tot 12:00 uur. Met uitzondering van erkende feestdagen.                      

Op woensdagmiddag en op vrijdag is het kantoor gesloten.

Naast de telefonische bereikbaarheid,  ben ik altijd per mail bereikbaar. E-mails worden ook buiten de telefonische bereikbaarheid beantwoord. Uiterlijk binnen 2 werkdagen ontvangt u een reactie.

Middels een eigen inlogcode voor het OnView Systeem, heeft u 24 uur per dag inzicht in uw eigen financiën.

Branchevereniging 

Van Heugten Bewind is aangesloten bij de branchevereniging Horus.
Horus is een onafhankelijke brancheorganisatie voor  Wettelijke Vertegenwoordigers. Voor klachten waar we samen niet uitkomen, kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van Horus: www.horus.nl/themas/klachten

 Contactformulier

Voor nadere informatie over bewindvoering of het verzoek voor een intake-gesprek, kunt u onderstaand contactformulier invullen. Ik ben actief in de regio Eindhoven en omstreken.

 

 

 

Veelgestelde vragen:

Wat betekent onder bewind staan voor u ?  

Vanaf het moment dat u door de rechter onder bewind bent gesteld, gelden er bepaalde regels. Hierover maken we samen afspraken bij de start van het bewind. U dient bijvoorbeeld alle post met betrekking tot uw financiën zo snel mogelijk door te sturen naar de bewindvoerder. Bij wijzigingen in uw persoonlijke en/ of financiële situatie, bijvoorbeeld een verhuizing of een nieuwe baan, dient u dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de bewindvoerder.  Er wordt van u verwacht dat u volledige openheid geeft over alle inkomsten, uitgaven, bankrekeningen, overige bezittingen en schulden. 

Worden mijn schulden opgelost door de bewindvoerder?

Nee, de bewindvoerder kan de schulden niet direct voor u oplossen. Als het mogelijk is maak ik afspraken met de schuldeisers en gaan we starten met afbetalen uit het maandelijks beschikbare budget.  Als er sprake is van betalingsachterstanden die niet binnen een termijn van 3 jaar volledig kunnen worden afgelost dan zijn het problematische schulden. Dan ga ik voor u bekijken of u toegang kunt krijgen tot de gemeentelijke schuldhulpverlening. De gemeente is de aangewezen partij om problematische schulden, indien mogelijk, op te lossen. Ik blijf uw bewindvoerder en zal de schuldregeling met de gemeente begeleiden.  Bewind lost de schulden dus niet (direct) op, maar de bewindvoerder kan wel helpen met het bekijken van de mogelijkheden. Als u meer wilt weten over bewindvoering bij het hebben van schulden neem dan gerust contact op.

Wat gebeurt er in de rechtbank?

Na het kennismakingsgesprek en de intake, stuur ik een verzoek tot onderbewindstelling naar de Rechtbank. Samen gaan wij naar de zitting waar het bewind wordt uitgesproken. Vooraf zullen wij bespreken wat u kunt verwachten tijdens de zitting. De Rechter heeft als doel te bepalen of bewind het juiste hulpmiddel voor u is en zal u ook vragen of u heeft begrepen wat bewind inhoudt. De Rechtbank zal uitspraak doen over het bewind en legt dit vast in een beschikking. De beschikking is een brief waarin officieel staat dat u onder bewind gesteld bent. Zodra de beschikking door de bewindvoerder ontvangen is, staat u onder bewind. 

Bent u verzorger/begeleider en zoekt u een bewindvoerder voor uw cliënt?

Graag werk ik met u als hulpverlener samen om de beste hulp te realiseren voor uw cliënt. Een open en eerlijke communicatie is hiervoor de basis. Ik heb oog voor het verhaal achter uw cliënt en bij mij kunt u rekenen op een persoonlijke benadering. Indien mogelijk, werk ik samen u toe naar een scenario waarbij uw cliënt zijn of haar financiën weer zelfstandig op kan pakken. Ik kan uw cliënt hierin begeleiden en coachen. Samen kunnen wij de rust terugbrengen voor uw cliënt en zorgen dat er weer een toekomst komt, waar hij of zij zich op kan gaan richten. Indien zelfredzaamheid niet tot de mogelijkheden behoort, zal ik mij ten volle inzetten om uw cliënt zoveel mogelijk uit handen te nemen. Hierdoor kan de aandacht op andere vlakken gericht worden. Neemt u gerust contact met mij op voor het bespreken van de mogelijkheden.

Bent u mantelzorger voor een familielid en neemt u daarbij ook de financiën uit handen, maar wilt u liever meer tijd en aandacht geven aan het familielid zelf? 

Dan kan een bewindvoerder de financiële zorgverlening voor u uit handen nemen. Om meningsverschillen binnen de familie over de financiën van een familielid te voorkomen, kan een onpartijdige bewindvoerder hulp bieden. Bij mij bent u verzekerd van een open en eerlijke communicatie. U heeft volledige inzage in de financiën, doordat u middels een inlogcode kunt meekijken. Ik bied u volledige transparantie en uiteraard een mensgerichte benadering. U krijgt hiermee ruimte om tijd te besteden aan zaken die uw aandacht verdienen. Neemt u gerust contact met mij op voor het bespreken van de mogelijkheden.E-mailen
Bellen